Despre noi

CINE SUNTEM?

Școala este o organizație non-guvernamentală, necomercială, neafiliată politic, fondată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

Școala de Jurnalism din Moldova a fost înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021 și este succesoarea proiectului CJI ”Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006, având la bază programe de studii din SUA și țări europene. 

Școala are peste 200 de absolvenți. Materialele lor pot fi citite, ascultate, vizionate pe online, la televiziuni și radio-uri din Republica Moldova.

Misiune

Viziune

Valori

Să pregătim profesioniști care cunosc și mânuiesc tehnici moderne media, au o înaltă ținută deontologică, transpun cu ușurință în practică cunoștințele acumulate, furnizează informații credibile și relevante într-o manieră inovatoare și creativă.

Să instruim studenți din Republica Moldova și din regiune pentru a deveni jurnaliști profesioniști, responsabilii, cu spirit critic și cu măsură, atenți și curajoși, capabili să ofere informații de calitate, utilizând abilitățile tehnice și competențele necesare pentru un jurnalism din era informației și a noilor tehnologii. 

Să pregătim profesioniști pentru un rol vital în societate, cel de a scrie despre realitate.

Să devenim o Școală de Jurnalism de referință în regiunie, lideră în educația jurnalistică nonformală, recunoscută pentru instruirea practică de înaltă calitate, ofertele de studii adaptate la cerințele pieței și angajamentul său față de etica și standardele profesionale în domeniul jurnalismului, libertatea presei și drepturile omului, contribuind astfel la o societate incluzivă, mai democratică, înzestrată cu gândire critică.

Să devenim un centru de formare continuă pentru jurnaliști și comunicatori, aflați la etape diferite de dezvoltare profesională, dar și un spațiu de inspirație pentru profesioniștii din alte domenii care își doresc să deprindă abilități și competențe deținute de jurnaliști, pentru dezvoltarea lor personală.

Credem în jurnalism responsabil și independent de orice influențe politice, comerciale sau de altă natură; în jurnalism imparțial și credibil, care oferă informații verificate și precise; în jurnalism atent la diversitate și incluziune.

Credem că obligația jurnaliștilor este în primul rând față de public și că aceștia trebuie să rămână independenți, transparenți și gata să-și asume responsabilitatea pentru eventuale erori.

Credem într-un jurnalism responsabil și etic, care pune accentul pe protejarea interesului public, respectând principiile deontologiei profesionale și promovând valorile democrației și libertății de exprimare.