Termeni si Conditii

1. Introducere

Procesarea cardului în scopul achitării pentru cursurile de studii IP Școala de Jurnalism din Moldova prin intermediul platformei de e-commerce PayNet, conectată la site-ul nostru web www.scoaladejurnalism.md/admitere implică acceptarea prezentelor termeni și condiții.

Acceptarea operației presupune că termenii și condițiile au fost citite și acceptate.

Site-ul web www.scoaladejurnalism.md/admitere, numit în continuare „Site”, este proprietatea IP Școala de Jurnalism din Moldova, cu sediul în Republica Moldova, Chișinău, str. Mateevici, 60, Mediacor, număr de identificare de stat 1021620004772.

Platforma PayNet conectată la site-ul nostru web www.scoaladejurnalism.md/admitere este destinată achitării pentru cursurile de studii desfășurate în cadrul Școlii de Jurnalism din Moldova.

2. Obligațiuni

IP Școala de Jurnalism din Moldova se obligă să asigure buna funcționare a platformei platformei de e-commerce PayNet pe întreaga durată a desfășurării studiilor. 

IP Școala de Jurnalism din Moldova se obligă să folosească banii obținuți prin intermediul cursurilor de studii conform scopurilor declarate. 

IP Școala de Jurnalism din Moldova nu va folosi datele utilizatorilor pentru un alt scop decât cel declarat.

3. Proprietatea Intelectuală

Întregul conținut al Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea IP Școala de Jurnalism din Moldova și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

4. Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate de care IP Școala de Jurnalism din Moldova vor fi folosite doar în contextul activităților educative sus declarate.

Informațiile obținute de la utilizatori, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de IP Școala de Jurnalism din Moldova numai în scopul declarat.

5. Plăți

Achitările prin credit card (VISA și MASTERCARD) se fac prin serviciul de procesare achitare online.

  • Visa
  • Mastercard

În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

Valoarea achitării selectate, este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Banii achitați vor ajunge direct în contul IP Școala de Jurnalism din Moldova care are un contract cu procesatorul de plăți.

6. Mesaje comerciale nesolicitate

Ne asumăm obligația că nu vom spama (email sau cine știe ce altă metodă) pe nimeni.

7. Politica de returnare a banilor

Banii se pot returna utilizatorilor în cazul în care aceștia solicită în mod expres. În acest caz, utilizatorii vor trimite, în termen de maxim 30 de zile calendaristice din momentul ce a fost efectuată plata, o cerere scrisă către IP Școala de Jurnalism din Moldova, în care vor cere în mod expres returnarea sumei achitate. Utilizatorul va atașa la această cerere dovada acestei sume de bani prin intermediul platformei “E-commerce prin PayNet” conectată la site-ul nostru web  www.scoaladejurnalism.md/admitere

Cererea de returnare a banilor și dovada va fi expediată prin poștă electronică la adresa: info@scoaladejurnalism.md, sau prin poștă la adresa: str. Al.Mateevici, 60, sediul Mediacor, et.3, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: (+373 67) 20 74 85.

8. Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat pe platforma “E-commerce prin PayNet” conectată la site-ul nostru web www.scoaladejurnalism.md/admitere și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu prezenta inițiativă, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele judiciare competente ale Republicii Moldova.

Termenii și condiţiile generale de plată sunt acceptate în deplină cunoștință de către utilizator, actul de plată implicând acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții donatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.

9. Durata

Durata prezentului document este nedeterminată. Termenii și condițiile intră în vigoare în momentul publicării.

Politica de confidențialitate

Datele solicitate de care IP Școala de Jurnalism din Moldova vor fi folosite doar în contextul facilitării plăților pentru activitățile sus declarate.

Informațiile obținute de la utilizator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de IP Școala de Jurnalism din Moldova numai în scopurile declarate.

Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea plății.